L 2 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-10-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 08-10-2013
Betænkning afgivet 20-11-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-12-2013
3. behandlet, vedtaget 05-12-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Efter de gældende regler i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. skal der ved beregning af skattefri efterlønspræmie ske forholdsmæssig deling af de løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret, i begyndelsen og slutningen af optjeningsperioden for den skattefri præmie. Dette har været gældende siden den 1. maj 2011. Som en utilsigtet konsekvens af den forholdsmæssige deling af løntimerne har det vist sig, at personer med fødselsdag i februar, som når folkepensionsalderen i et skudår, ikke får ret til fuld skattefri efterlønspræmie, uanset at de har arbejdet på fuld tid i hele den periode, hvor der kan optjenes skattefri præmie.

For at rette op på dette fastsættes det ved loven, at personer, der har arbejdet fuld overenskomstmæssig tid i hele den 3-årige optjeningsperiode for skattefri præmie, kan medregne 5.772 løntimer til optjening af skattefri præmie og således få ret til fuld skattefri præmie (12 præmieportioner). Det fastsættes også, at personer, som nåede folkepensionsalderen i februar 2012, og som kun har fået udbetalt 11 præmieportioner, selv om de har været fuldtidsbeskæftiget i hele den 3-årige optjeningsperiode for skattefri præmie, får genoptaget behandlingen af deres ansøgning om skattefri præmie og får efterbetalt den 12. skattefrie præmieportion.
Afstemning:
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget