L 195 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love.
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.).
Af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-05-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 15-05-2014
Betænkning afgivet 27-05-2014
2. behandlet/henvist til udvalg 04-06-2014
Tillægsbetænkning afgivet 04-06-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Loven er en del af udmøntning af »Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser« af 24. februar 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Loven indeholder bl.a. følgende hovedpunkter:
– Forenkling af erhvervsuddannelsernes struktur.
– Udformning af studiekompetencegivende eksamen på alle relevante uddannelser og sidestilling mellem erhvervsuddannelsesfag på højt niveau med gymnasiale fag.
– En ny type erhvervsuddannelse for voksne (euv) på 25 år.
– Klare adgangskrav.
– Ny erhvervsrettet 10. klasse (eud10).
– Forbedring af kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem mere og bedre undervisning.
– Fokusering af vejledningsindsatsen.
Afstemning:
Vedtaget 98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget