L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.
(Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.).
Af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 23-04-2014

Fremsat: 23-04-2014

Fremsat den 23. april 2014 af klima-, energi- og bygningsministeren

20131_l180_som_fremsat.pdf
Html-version