L 161 Forslag til lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.
Af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 01-04-2014
Betænkning afgivet 15-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-06-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Resumé:
Loven etablerer en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven fremmer derudover gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.
Afstemning:
Vedtaget 63 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF) 48 stemmer imod forslaget (V, DF, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget