L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: 3. beh./Forkastet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-03-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 24-04-2014
Betænkning afgivet 14-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-05-2014
3. behandlet, forkastet 27-05-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Det foresloges, at optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser og børnetilskud blev ophævet. Det ville betyde, at det ikke længere ville være en betingelse for at kunne få udbetalt fuld børneydelse, at man havde boet eller arbejdet i riget i 2 år inden for de seneste 10 år. Det foresloges desuden, at betingelsen om, at barnet skulle opholde sig i Danmark, også skulle gælde for EU- og EØS-borgere, uanset at andet var bestemt i EF-forordning 883/2004.

Det foresloges, at loven trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forkastet 8 stemmer for forslaget (EL) 86 stemmer imod forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF, UFG) 13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0