L 147 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn.
(Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning, kursus i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktioner m.v. i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance).
Af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2013-14
Status: Bortfaldet

Fremsættelsestalen

Fremsættelse: 26-02-2014

Fremsættelse: 26-02-2014

Skriftlig fremsættelse (26. februar 2014)

20131_l147_fremsaettelsestale.pdf
Html-version