L 11 B Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.
(Udvidet adgang til registersamkøring, bemyndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold, eftersøgning af familiemæssigt netværk m.v.).
Af: Morten Bødskov (S) og Justitsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-12-2013
3. behandlet, vedtaget 19-12-2013
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven medfører en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte regler om, at en udlænding ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen skal anvende et ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed.

Desuden medfører loven en bemyndigelse til beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om, at en udlænding ved indgivelse af en ansøgning til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering skal anvende en digital ansøgningsløsning, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering stiller til rådighed.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Oprindeligt forslag: