F 15 Om udlændinge og velfærdsydelser.
Til: Udenrigsminister Martin Lidegaard
Samling: 2013-14
Status: Foretaget

Om forespørgslen

Sagsgang:
Anmeldt 04-02-2014
Fremmet 06-02-2014
Forhandling foretaget 13-03-2014
På dagsorden 18-03-2014
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Forespørgslen:
Hvad kan udenrigsministeren oplyse om Danmarks muligheder for selv at bestemme over reglerne for udlændinges adgang til danske velfærdsydelser?
Ordfører for forespørgerne:
Finn Sørensen (EL)