B 23 Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsordning med kørekort til 17-årige.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 22-11-2013
1. behandlet/henvist til udvalg 21-01-2014
Betænkning afgivet 18-03-2014
2. behandlet/forkastet 25-03-2014
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Forslaget indebar, at der blev indført en 3-årig forsøgsordning, hvorefter unge fra januar 2015 blev tilbudt muligheden for at erhverve kørekort til bil (kategori B) allerede som 17-årige på den betingelse, at de i det første år kørte sammen med en nærmere defineret »erfaren bilist«.
Afstemning:
Forkastet 54 stemmer for forslaget (V, DF, LA, KF, UFG) 56 stemmer imod forslaget (S, RV, SF, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget