B 108 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet.
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-04-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 27-05-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Ifølge forslaget skulle regeringen inden udgangen af 2014 ændre lovgrundlaget for Ligebehandlingsnævnet, så der blev indført en bagatelgrænse for klager, så der fremover ikke kunne klages over mindre prisdifferentiering mellem kønnene, medmindre sagen var af væsentlig og principiel karakter. Desuden skulle lovgrundlaget ændres, så klager skulle have lidt en væsentlig skade for at kunne klage. Det ville forhindre sager, hvor den, der klagede, ikke var sammenfaldende med den skadelidte.