Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
SUU Alm.del Bilag 371
Offentligt
1361060_0001.png
Til Folketingets sekretærJeg vil bede om at få lagt dette dokument om Folketingets høring om funktionelle lidelser:Da Jakob Andersen fra Dansk Kommunikation har lagt TrygFondens nye ’undersøgelse’ ang.”Befolkningens syn på funktionelle lidelser” op her på Folketingets side, vil jeg gerne lægge dettearbejdspapir op til almenvældets oplysning, så man kan se, hvad TrygFonden i virkeligheden vil med Deresundersøgelse.Formålet med ’undersøgelsen’ er i virkeligheden IKKE at finde ud af befolkningens syn på de såkaldtefunktionelle lidelser, som TrygFonden siger, men atTrygFonden vil opdrage befolkningen til at vide, at der er noget som hedder funktionelle lidelser og finde udaf, hvordan man bedst kan udbrede funktionelle lidelser til hele befolkningen og opdrage befolkningen til atkende de i funktionelle lidelser indlemmede diagnoser, og til at mene, at de er psykisk betingede, ogbefolkningen skal helst komme frem til, at de syge skal presses hårdere for at komme i arbejde og at der ydesfor meget hjælp til disse grupper og at nogen i denne kategori måske benytter sygdommen til at undlade at gåpå arbejdeHistorierne er planlagt på forhånd, og skulle lækkes FØR undersøgelsen var færdig igennem TV2, som fårstøtte af TrygFonden.TrygFondens fornemste opgave er, på papiret, at tjene almenvældets vel, men her tjener de deres eget vel,for jo flere der får diagnosen funktionelle lidelser, jo færre sygeforsikringer eller arbejdsskadesforsikringerudbetales der, fordi funktionelle lidelser, som i den sammenhæng regnes for en psykisk diagnose. ikkeudløser forsikringsudbetalinger i mere end 5% af tilfældene.Hvis I, som politikere, kan sidde dette ’forsknings-nummer’ overhørigt, så må man jo tro, at det er det, I VIL.Her står det sort på hvidt, hvilke bagtanker TrygFonden har, og hvis ingen vil se det, så er der igenhæderlighed tilbage i vort samfund.
V.h. Bente Stenfalk