Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
SUU Alm.del Bilag 335
Offentligt
1349878_0001.png
1349878_0002.png
Anvendelse af præcise diagnosekriterier til Myalgisk encephalomyelitisI forbindelse med høringen i folketinget om funktionelle lidelser 19. marts 2014 blev der talt for og imod atsamle forskellige sygdomme under brede diagnostiske kriterier.Jeg vil i dette notat henlede opmærksomheden på informationer, der taler imod at indlemme Myalgiskencephalomyelitis (ME) i brede diagnostiske kriterier.Artiklen ”Myalgic Encephalomyelitis (ME) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS): The essence of objectiveassessment, accurate diagnosis, and acknowledging biological and clinical subgroups”1oplyser omnødvendigheden af at benytte præcise og skarpe diagnosekriterier til ME patienter og være opmærksom påkliniske undergrupper.Artiklen omtaler også den kontrovers, der er omkring at anvende kognitiv terapi og gradueret træning tilME patienter. Problemet kan faktisk let løses ved at anvende udstyr til overvågning af ilt optagelse bådefør, under og efter træning. Samtidig kan man anvende cytokiner som biomarkører. Herved kan manovervåge, om ME patienter har nytte af behandlingen, eller om aktiviteten udløser forværring.Jeg henleder opmærksomheden på, at artiklen er redigeret af klinisk professor, overlæge Niels H. Secher oger reviewet af samme samt af professor, overlæge dr.med. Niels Vidiendal Olsen.Ovenstående viden er også indført i en vejledning, som de amerikanske sundhedsmyndigheder U.S. Foodand Drug Administration (FDA) er ved at udarbejde.FDA ønsker at støtte op om udvikling af medicin til ME igennem et initiativ som hedder: "DrugDevelopment for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome (ME and CFS)".2Det er således en vejledning til medicinindustrien, som FDA udvikler – ikke medicinen i sig selv. FDA harudgivet et udkast til vejledningen på deres hjemmeside.3Vejledningen lægger vægt på, at når en gruppe af patienter skal udvælges til et klinisk forsøg, skal de værevelkarakteriserede.Det nævnes i linje 102, at man ved kliniske studier skal angive, om man har med ME/CFS patienter at gøre,eller om det er ME/CFS patienter med ko-morbiditeten Postural Ortostatisk Takykardi Syndrom (POTS).I linje 131 nævnes det, at der bør anvendes objektive målemetoder for at eftervise om en medicin hareffekt. I linje 195 nævnes det, at patienternes motions-kapacitet målt på en kondi-cykel (ergometriskemålinger) kan anvendes som metode til at påvise reelle forbedringer, som følge af medicinsk behandling.Kardinalsymptomet hos ME patienter er anstrengelsesudløst forværring. Dette symptom adskiller sig frapatienter med generel kronisk træthed. I arbejdet med diagnosticering og behandling af ME patienter erdet derfor af yderste vigtighed at benytte diagnose kriterier, der påviser anstrengelsesudløst forværring(post exertional malaise). Ligesom hvilken som helst behandling (hvad enten det er gradueret træning ellerafprøvning af medicin) bør overvåges af måling af ilt optagelsen. Forhåbentlig vil forskningen snart bibringeos andre målemetoder og biomarkører til ME, men indtil det sker, så er måling af iltoptagelsen enmulighed.

Referencer:

1
”Myalgic Encephalomyelitis (ME) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS): The essence of objective assessment,accurate diagnosis, and acknowledging biological and clinical subgroups”Front. Physiol.5:109. doi:10.3389/fphys.2014.00109http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2014.00109/abstract2
Drug Development for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome (ME and CFS)http://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm319188.htm3
Guidance for Industry Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis: Developing Drug Products for Treatmenthttp://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM388568.pdf