Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
SUU Alm.del Bilag 274
Offentligt
1333457_0001.png
1333457_0002.png
Hej jeg vil meget gerne deltage i denne høring, da jeg som civilingeniør K har forsket i emnetWhiplash ud fra en biokemisk vinkel i 2 år. Altså inkluderet grundforskning på celleplan ogbiokemi-plan - udover den lægelige litteratur forstås.Selvom jeg er enig med Klinikken for Funktionelle Lidelser (Århus) i deres observationer afpatienterne, så er Klinikkens forklaring på fænomenet mangelfuld. Tager man grundforskningenmed, er det tydeligt, at der også er tale om et fysisk fænomen. Der er tale om langt mere end enfunktionel lidelse. Der er tale om en biokemisk ubalance i hjernen, og etneurologisk/endocrinologisk fænomen, som, hvis bliver kronisk, er mere vidtrækkende enddiabetes mht sen-komplikationer.WHIPLASH dækker 8-10 lægelige specialer på en gang. Patienter ses ofte 5-10 år efter ulykke, ogfortæller ikke speciallægen at de har WHIPLASH. Derfor er lægeligt overblik fortsat at ønske. Ikkebare i Danmark men internationalt.Der findes scanningsmetoder, fMR scanninger, til hjernescanninger enkelte steder i DK sombekræfter mine observationer om fysiske ændringer i hjernen (ex på Frederisberg hospital).Anerkendte neurologer fra USA, er netop ultimo 2013 kommet med nye fMR-scanninger,hjerneobduktioner, koblet med biokemiske observationer, der matcher fint mine litteraturstudier iWHIPLASH. Video kan fremsendes med Dr. Bennet Omalu, der i dag en af de mest omtalte læger iUSA lige nu. Han studerer gentagne mindre kollisions-uheld i fodboldspillere. Fællesnævnerne erkollision og nakke.WHIPLASH er en BIOKEMISK sygdom.Der er tale om biokemisk ubalance i hjernen, som berører hele nervesystemet. Udover blot sanserneog hukommelsen. Det involverer organerne, og WHIPLASH bliver dermed ligeså alvorlig og ligeså fysisk som diabetes (som jeg har arbejdet med på Novo Nordisk).I alt 15 internationale top professorer har bidraget til afdækningen af WHIPLASH ved litteratur-studierne. De vil blive inviteret tilWorld WHIPCON Alliancesom vil komme med en nyWHIPLASH-forklaring, et nyt paradigme. Det skal offentliggøres i anerkendt tidsskrift. Der skalforskes på tværs og i dybden. En blanding af grundforskning og anvendt lægevidenskab. Fraalliancen er samlet vil manpå 5 år kunne komme med en fysisk diagnose og en effektivbehandling af whiplash og mindre hjernerystelserDer er tale om en ny sygdomsopfattelse. For at forstå begrebet WHIPLASH og nakkeskade frakollisionsuheld, skal man dykke ned under de synlige lag af patienterne. Da vil man se atBIOKEMISKE ændringer på dagen for ulykken er ÅRSAGEN til både psykiske og fysiskesygdomme.Selvom symptomer vil blive værre, når patienterne sættes under pres, så har patienterne ikke selvopfundet de mange fysiske lidelser. Det er på tide, at de mange lægevidenskabelige specialerbegynder at samarbejde, så disse patienter kan få afklaret ALLE deres symptomer på en gang. I dagses de af op til 8 forskellige læger!I dag er der læger med helt andre specialer end WHIPLASH lidelse, som pludselig finder ud af athalvdelen af deres patienter har WHIPLASH. Sådan lidt af en hovsa oplevelse....og de er begyndt atpublicere det.
Nu samler jeg penge ind i flere lande til stiftelsen afWHIPCON.org,en international non-profitorganisation til målrettet forskning og vidensdeling. Herunder vilWorld WHIPCON Allianceforske på tværs af verdensdele. På tværs af specialer.Jeg glæder mig til at præsentere et internationalt forskerhold, der kan publicere ny viden påområdet. Måske skulle Sundhedsministeriet overveje, om de skulle støtte det. Lad gerne denneskrivelse komme til sundhedsudvalget. Jeg møder gerne op med et foredrag om projektet indenhøringen.Venlig hilsenMarianne SandbergBrønlunds Alle 442900 Hellerup