Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435815_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2157
1143124
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 917 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. april 2014.
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 917 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Hvad kan ministeren oplyse om sikkerhedsvurderingen i for-
bindelse med den kinesiske præsidents besøg i 2012? Kan mi-
nisteren oplyse, om der har været forhåndskendskab til og/eller
mistanke om ekstreme eller voldelige grupperinger blandt de-
monstranterne?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at
trusselsniveauet for besøget var relativt lavt. Københavns Politi
havde ikke konkret forhåndskendskab til og/eller mistanke om
ekstreme eller voldelige grupperinger blandt demonstranterne.”
Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 11. april 2014 af
spørgsmål nr. 861 (Alm. del.) fra Folketingets Retsudvalg.
2