Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 917
Offentligt
1359325_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
14. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 917
Hvad kan ministeren oplyse om sikkerhedsvurderingen i forbindelse med den
kinesiske præsidents besøg i 2012? Kan ministeren oplyse, om der har være
forhåndskendskab til og/eller mistanke om ekstreme eller voldelige grupperin-
ger blandt demonstranterne?
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1