Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1366877_0001.png
1366877_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
8. maj 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21571166103
Hermed sendes foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 916 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. april 2014.
Karen Hækkerup/Louise Falkenberg
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 916 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oversende eventuelle lydfiler eller andet mate-riale vedrørende politiets radiokommunikation i forbindelsemed håndteringen af demonstrationerne under den kinesiskepræsidents besøg i juni 2012 og under det kinesiske parlamentsoverhus’ besøg i 2013?”

Svar:

Spørgsmålet kan kun besvares fyldestgørende ved at indhente en udtalelsefra Rigspolitiet.Justitsministeriet vender tilbage, når udtalelsen foreligger. Erfaringsmæs-sigt må det forventes, at der kan gå 3-5 uger, inden udtalelsen foreligger.
2