Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 916
Offentligt
1359324_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
14. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 916
Vil ministeren oversende eventuelle lydfiler eller andet materiale vedrørende
politiets radiokommunikation i forbindelse med håndteringen af demonstratio-
nerne under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012 og under det kinesi-
ske parlaments overhus’ besøg i 2013?
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1