Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435820_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2157
1143121
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 915 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. april 2014.
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 915 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oplyse, om der i forbindelse med Københavns
Byrets behandling af sagen om demonstrationerne under den
kinesiske præsidents besøg i København i 2012 blev anmodet
om at få eventuelt materiale, der kunne belyse Københavns po-
litis radiokommunikation i forbindelse med håndteringen af
sagen, udleveret og fremlagt?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at der
under Københavns Byrets behandling af sagen ikke har været
fremsat anmodning om fremlæggelse af materiale, der kunne
belyse Københavns Politis radiokommunikation i forbindelse
med håndtering af sagen. Et sådant materiale er derfor ikke
indgået i rettens behandling af sagen.”
2