Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 915
Offentligt
1359323_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
14. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 915
Vil ministeren oplyse, om der i forbindelse med Københavns Byrets behand-
ling af sagen om demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i
København i 2012 blev anmodet om at få eventuelt materiale, der kunne be-
lyse Københavns politis radiokommunikation i forbindelse med håndteringen
af sagen, udleveret og fremlagt?
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1