Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 914
Offentligt
1359320_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
14. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 914
Vil ministeren oplyse, om politiets radiokommunikation i forbindelse med
håndteringen af demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i
2012 og under det kinesiske parlaments overhus’ besøg i 2013 blev ”båndet”?
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1