Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 900
Offentligt
1357857_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren10. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 900

Ministeren bedes sende udvalget sit talepapir fra det åbne samråd vedr. kon-sekvenser for politiets indsats under fremtidige statsbesøg, jf. REU alm. del -samrådsspm. AC.Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1