Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 870
Offentligt
1355140_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 870
I Jyllands-Posten den 14. marts 2014 sagde Københavns Politis seniorankla-
ger Klaus Pedersen: "Vi har måske heller ikke gjort så meget, som vi kunne",
men at politiet nu "er gået i gang med at identificere" de politibetjente, der
greb ind mod demonstranter med tibetanske flag under det kinesiske statsbe-
søg i 2012. Vil ministeren forklare, hvorfor undersøgelsen først kommer nu,
når sagerne allerede i juli 2012 blev meldt til politiet og Politiklagemyndighe-
den, den 16. august 2012 var anledning til et samråd i Folketingets Retsud-
valg, hvortil den daværende justitsminister havde udbedt sig en redegørelse
fra Københavns Politi, og i februar 2013 blev optaget som civilretslige sager
ved Københavns Byret?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1