Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358209_0001.png
1358209_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132978
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 868 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 868 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ifølge den daværende justitsministers svar på udvalgsspørgs-mål nr. 880 alm. del (2011-12) oplyste Rigspolitiet i en redegø-relse af 21. juni 2012, at demonstrationen på Højbro Plads be-gyndte at bevæge sig over mod Christiansborg Slotsplads "meden bred front af demonstranter forrest", da demonstranterne såden danske dronnings eskorte ankomme fra området ved Knip-pels Bro, og at beslutningen om at køre fire politibusser indforan demonstrationen "var udtryk for en taktisk handling forat skabe sikkerhed og ro". Af en artikel i Jyllands-Posten's Ind-blik den 2. marts 2014 fremgår det imidlertid, at der ifølgeøjenvidner og videoer fra episoden ikke var optræk til nogenuro, at politibusserne forhindrede udsynet til demonstrationenfra den kinesiske kortege, men efterlod plads til, at demon-stranterne havde kunnet gå fordi busserne, hvis de havde villet,og at TV2 Nyhederne allerede to timer forinden havde rappor-teret, at demonstranterne havde fået besked på, at politibusser-ne ville ankomme. Vil ministeren forklare, hvad den reellegrund var til, at politibusserne blev placeret foran demonstrati-onen?”

Svar:

Der henvises til Justitsministeriets besvarelse af 15. august 2012 afspørgsmål nr. 880 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2