Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 868
Offentligt
1355134_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 868

Ifølge den daværende justitsministers svar på udvalgsspørgsmål nr. 880 alm.del (2011-12) oplyste Rigspolitiet i en redegørelse af 21. juni 2012, at demon-strationen på Højbro Plads begyndte at bevæge sig over mod ChristiansborgSlotsplads "med en bred front af demonstranter forrest", da demonstranterneså den danske dronnings eskorte ankomme fra området ved Knippels Bro, ogat beslutningen om at køre fire politibusser ind foran demonstrationen "var ud-tryk for en taktisk handling for at skabe sikkerhed og ro". Af en artikel i Jyl-lands-Posten's Indblik den 2. marts 2014 fremgår det imidlertid, at der ifølgeøjenvidner og videoer fra episoden ikke var optræk til nogen uro, at politibus-serne forhindrede udsynet til demonstrationen fra den kinesiske kortege, menefterlod plads til, at demonstranterne havde kunnet gå fordi busserne, hvis dehavde villet, og at TV2 Nyhederne allerede to timer forinden havde rapporte-ret, at demonstranterne havde fået besked på, at politibusserne ville ankom-me. Vil ministeren forklare, hvad den reelle grund var til, at politibusserne blevplaceret foran demonstrationen?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1