Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 866
Offentligt
1355131_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 866
Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten den 2. marts 2014, at flere af de
politifolk, der greb ind mod demonstranter med tibetanske flag under det kine-
siske statsbesøg i 2012 og under besøget af Yu Zhengsheng i juni 2013, for-
inden var i kontakt med deres ledere over politiradio. Vil ministeren indhente
kommentarer fra den eller disse overordnede politiledere og bede dem forkla-
re, hvad deres ordrer lød på, og med hvilke begrundelser og lovhjemmel, de
blev givet?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1