Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 864
Offentligt
1355120_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 864

Journalist Vera Bundgaard skrev den 15. juni 2012 på sin blog (http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/en-kineserhejs-pa-besog.html), at endansk politibetjent, der var med til at afspærre Amalienborg Slotsplads før denkinesiske præsidents ankomst, fortalte hende, at "Vi har fra højeste sted fåetbesked på, at Hu Jintao hverken vil se graffiti, protester eller tibetanske flagpå sin vej gennem København". Vil ministeren oplyse, om denne instruks erkorrekt gengivet, på hvilket niveau den nævnte besked blev formuleret, oghvad der menes med "højeste sted"? Det ønskes desuden forklaret, hvordanandre politifolk under statsbesøget ifølge byretsdommen af 18. februar 2014kunne hævde, at det var "forbudt" at flage med det tibetanske flag.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1