Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 863
Offentligt
1355119_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 863
Vil ministeren oplyse, hvorvidt Statsministeriet, Udenrigsministeriet eller Kon-
gehuset forud for eller under det kinesiske statsbesøg i juni 2012 bad Køben-
havns Politi om at skærme Hu Jintao mod tibetanske flag eller demonstratio-
ner?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1