Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 862
Offentligt
1355118_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 862

Vil ministeren oplyse, hvorvidt PET eller Københavns Politi forud for eller un-der den kinesiske præsidents besøg i juni 2012 nogen skriftlig eller mundtliginformation fra Udenrigsministeriet, herunder den danske ambassade i Beij-ing, vedrørende kinesiske synspunkter om tibetanske flag eller demonstratio-ner?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1