Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 861
Offentligt
1355117_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 861

Ifølge Jyllands-Posten den 2. marts 2014 påpegede PET i en sikkerhedsvur-dering forud for statsbesøget, at "man i Kina ikke var vant til, at man kunneudtrykke sig, som man kan i Danmark". Vil ministeren oplyse, om denne sik-kerhedsvurdering også indeholdt oplysninger om tibetanske flag eller Tibetak-tivister, og om sådanne informationer blev formidlet mundtligt fra PET til Kø-benhavns Politi?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1