Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 860
Offentligt
1355116_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 860

Vil ministeren oplyse, om repræsentanter fra de kinesiske myndigheder forudfor den kinesiske præsidents statsbesøg i Danmark havde tilkendegivet no-gen holdning til eller givet oplysninger om Tibetaktivister under forberedelses-eller planlægningsmøder, hvor repræsentanter fra Københavns Politi ellerPET også deltog? Blev de danske myndigheder under sådanne eventuellemøder opfordret til at skærme den kinesiske præsident mod tibetanske flag ogdemonstrationer?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1