Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 859
Offentligt
1355112_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 859

Vil ministeren oplyse, om repræsentanter fra Københavns Politi eller PET vartil stede ved nogen forberedelses- eller planlægningsmøder forud for den ki-nesiske præsidents statsbesøg i 2012, hvor repræsentanter fra de kinesiskemyndigheder også deltog?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1