Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1357313_0001.png
1357313_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
9. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-20621107402
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 731 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. marts 2014.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 731 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere de oplysninger om politiets hånd-tering af demonstrationerne i forbindelse med den kinesiskepræsidents besøg i 2012, der er kommet frem under sagen iKøbenhavns Byret om ulovlig frihedsberøvelse af en demon-strant, som blandt andet gengivet i artiklen ”Kinesiske tilstan-de” bragt i weekendavisen den 28. februar 2014? Vil ministe-ren i den forbindelse redegøre for, baggrunden for at politiet iadskillige tilfælde begrænsede demonstranternes ytringsfrihedved at gribe ind over for brugen af tibetanske flag, herunder forhvem der gav instrukserne om konfiskation af tibetanske flag,hvilket blandt andet ses på klippet fra artiklen ”Politiet dømtfor ulovlig tilbageholdelse i Tibet-sag” bragt på DR’s hjemme-side den 18. februar 2014?”

Svar:

Som det fremgår af min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 730 (Alm.del) fra Folketingets Retsudvalg, er Københavns Byrets dom af 18. februar2014 anket til Østre Landsret.Jeg finder på den baggrund ikke, at jeg bør kommentere de forklaringer ogoplysninger, som er fremkommet under byrettens behandling af sagen.
2