Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 731
Offentligt
1346241_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren14. marts 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 731

Vil ministeren kommentere de oplysninger om politiets håndtering af demon-strationerne i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i 2012, der erkommet frem under sagen i Københavns Byret om ulovlig frihedsberøvelse afen demonstrant, som blandt andet gengivet i artiklen ”Kinesiske tilstande”bragt i weekendavisen den 28. februar 2014? Vil ministeren i den forbindelseredegøre for, baggrunden for at politiet i adskillige tilfælde begrænsede de-monstranternes ytringsfrihed ved at gribe ind over for brugen af tibetanskeflag, herunder for hvem der gav instrukserne om konfiskation af tibetanskeflag, hvilket blandt andet ses på klippet fra artiklen ”Politiet dømt for ulovlig til-bageholdelse i Tibet-sag” bragt på DR’s hjemmeside den 18. februar 2014?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 9. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på dfpesk@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1