Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 730
Offentligt
1346236_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren14. marts 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 730

Vil ministeren redegøre for hændelsesforløbet i den sag, hvor KøbenhavnsByret har afgjort at en mand blev ulovligt frihedsberøvet under den kinesiskepræsidents besøg i juni 2012, fordi han viftede med et tibetansk flag, samt deøvrige sager beskrevet i artiklen ”Kinesiske tilstande” fra Weekendavisen den28. februar 2014, hvor politiet slog ned på personer, der bar det tibetanskeflag?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 9. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på dfpesk@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1