Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 650
Offentligt
1340811_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren28. februar 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 650

Vil ministeren forud for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC på baggrund afKøbenhavns Byrets dom af 18. februar 2014 i sagen om demonstrationerneunder den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012 redegøre forformålet med politiindsatsen under præsidentbesøget, herunder om politiethar haft til opgave målrettet at forhindre fredelige demonstrationer, herunderfremvisninger af tibetanske flag?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1