Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435870_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2544
1320966
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1571 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. september
2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 1571 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Ministeren bedes under henvisning til den hændelse, der be-
skrives i Radio24Syv's indslag den 11. juni 2014, hvor en re-
porter eskorteres væk fra åbningen af det nye kinesiske kultur-
center, redegøre for hvordan det kan gå til, at der igen har væ-
ret en episode med politiet, der griber ind over for tibetanske
symboler, når ministeren selv på et samråd i Retsudvalget har
fastslået, at politiet ikke skal gribe ind i sådanne situationer.
http://arkiv.radio24syv.dk/video/9919255/reporterne-11-06-
2014-2”
Svar:
Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1569
(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2