Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
ERU Alm.del
Offentligt
1414329_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN
30. oktober 2014
Vedlagt fremsender jeg min besvarelse af spørgsmål 433 alm. del stillet af
udvalget den 2. oktober 2014.
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Med venlig hilsen
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk
Henrik Sass Larsen