Transportudvalget 2013-14
TRU Alm.del Bilag 66
Offentligt
1304950_0001.png
Strækningsøkonomi 2012Strækningsøkonkomiregnskab 2012 før kontraktsbetaling

Mio. kr.

IC Lyntog

InterCity

BornholmKøbenhavn - Århus (1)Middelfart-Sønderborg, Fredericia-EsbjergVejle-Struer / Langå-Struer-Thisted (2)Århus-Frederikshavn

Regional Øst

København-Holbæk (3)København-Kalundborg (3)København-Nykøbing F-RødbyKøbenhavn-Næstved-Nykøbing FKøbenhavn-Ringsted (lokaltog)København-Roskilde (lokaltog)København-Slagelse-Fredericia (4)Roskilde-Køge-Næstved

Regional Vest

Fredericia-Padborg/SønderborgFredericia-Vejle-Herning-Holstebro-Struer (2)Odense-FredericiaOdense-SvendborgÅlborg-Hjørring-Frederikshavn (5)Århus-Fredericia-EsbjergÅrhus-GrenåÅrhus-Langå-Ålborg

Internationale tog

Strækninger totalt

S-tog (6)

Trafikuafhængige poster (7)

(1 To gservice fo r InterCity er samlet under ho vedstrækningen København - Å rhus.)(2) De to to gsystemer IC Vejle-Struer o g RV Fredericia-Vejle-Herning-Ho lstebro -Struer skal ses sammenaf indtægtsfo rdelingsmæssige årsager.(3) Resultatet er påvirket af spo rarbejder på No rdvestbanen, herunder ekstrao mko stninger til erstatningsbefo rdring.(4) Indtægtsfo rdelingen afspejler ikke to gpro duktio nen, da den ikke er fo rdelt mellem lynto g o g InterCity.(5) Resultatet er påvirket af Limfjo rdsbro ens lukning fra marts o g året ud.

Passager-

indtægter

823

1.626

131.25216364134

570

351241565039712435

237

613215514792029

172

3.428

1.290

-

Netto

omkostninger

(8)

1.250

2.171

441.69123615185

1.573

180396573321773927149

928

221067613010528512084

216

6.138

2.225

194

Resultat

Togkm.

(mio.)

6,9

12,3

0,28,22,40,11,4

7,8

0,61,53,20,11,00,2-1,2

9,2

0,21,20,81,40,43,11,20,9

1,2

37,4

15,5

Personkm.

(mio.)

970

1.933

111.43918988206

902

5319126194591017064

328

8212558211113747

199

4.332

1.284

Resultat

pr. togkm

-62

-44

-155-54-30490-36

-129

-242-181-130180-138-160--95

-75

-80-78-69-54-228-66-83-61

-37

-72

-60

Resultat

pr. personkm

-0,44

-0,28

-2,82-0,31-0,390,56-0,25

-1,11

-2,74-1,42-1,600,19-2,34-3,200,57-1,78

-2,11

-2,00-4,43-2,20-1,29-4,33-1,86-2,70-1,17

-0,22

-0,63

-0,73

-427

-545

-31-439-7349-51

-1.003

-145-272-41718-138-3297-114

-691

-16-93-55-75-91-206-100-55

-44

-2.710

-935

-194

(6) S-to g afspejler det bo gførte resultat før skat i DSB SOV ekskl. Trafikko ntraktindtægter o gko nkurrenceudsatte aktiviteter i S-to g.(7) Trafikuafhængige po ster indeho lder Jernbanemuseum, Jo bbørs, Rejseko rtet mv. o g er derved ikke i 2012ko rrigeret fo r alle trafikuafhængige po ster.(8) Netto o mko stninger indeho lder indtægter so m ikke er passagerindtægter.