Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
SUU Alm.del Bilag 125
Offentligt
1299284_0001.png
1299284_0002.png
Synes I, at jeg får et tilfredsstillende svar?Til Forskningsklinikken for Funktionelle lidelserMed henvisning til vedhæftede fil: Notat vedrørende Videnscenter og fremsendte spørgsmål fra RegionMidtjylland, som mener, at I vil kunne svare på denne anmodning i løbet af 14 dage, skal vi hermed udbede osaktindsigt i følgende:Ud fra hvilke kriterier definerer Forskningsklinikken ME/-diagnosen?Og hvilke resultater har Forskningsklinikken med behandling af de 34 ME-patienter fra 2012 og de 71 ME-patienter fra 2013?Hvor mange af de 105 personer er blevet raske?Hvor mange af de 105 personer er blevet arbejdsmarkedsparate?Hvor mange af de 105 personer har ikke oplevet forbedring?Vi i gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde” vil gerne have aktindsigt i deundersøgelser eller det materiale I må ligge inde med, som kan belyse spørgsmålene fyldestgørende.Venlig hilsen Bente StenfalkDokument 1 Notat vedr Videnscenter.pdf Dokument 1 Notat vedr Videnscenter.pdf112K Vis DownloadAUH Funktionelle Lidelser (Funktionspostkasse)------------------------------------------------Kære Bente Stenfalk,Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser benytter de engelske NICE-kriterier for ME/CFS.De patienter, som er henvist til klinikken med ME/CFS, er ikke afsluttet endnu. Når behandlingen er afsluttet,vil resultaterne af behandlingen blive opgjort og efterfølgende offentliggjort i videnskabelige artikler. Disseartikler vil blive annonceret på afdelingens hjemmesidewww.funktionellelidelser.dknår de er offentligttilgængelige.Med venlig hilsenForskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
--------------------------------------------------------------------------------------Til ForskningsklinikkenTak for svar ang, ME/CFS-kriterier.Vil det sige, at behandlingen af ME/CFS patienter tager mere end et år?Det er jo en væsentlig oplysning at få, hvis man skal rådgive borgere..Hvor lang tid skal man regne med, at det tager, at blive færdigbehandlet som ME-patient påForskningsklinikken?V.h. Bente Stenfalk
-------------------------------------------Den 11. nov. 2013 14.15 skrev AUH Funktionelle Lidelser (Funktionspostkasse)<FunktionelleLidelser@auh.rm.dk>:
Kære Bente StenfalkMange tak for din henvendelse.På Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser finder vi det meget vigtigt, at der både blandt fagfolk og ibefolkningen generelt er interesse for patienter med funktionelle lidelser. Vi forsøger efter bedste evne atkoncentrere vores arbejde omkring forskning, udredning, behandling og undervisning.Vi har på det seneste fået mange henvendelser fra dig, og det er desværre ikke muligt for os at svare digudførligt hver gang, da det vil betyde en nedprioritering af det arbejde, vi ellers udfører. Vi håber, at du harforståelse for det.Din mail er blevet videresendt til relevante fagfolk i afdelingen. De vil kontakte dig direkte, hvis de harkommentarer til din henvendelse.I øvrigt kan vi anbefale dig at besøge vores hjemmesidewww.funktionellelidelser.dk,hvor du vil kunne findeudførlig og opdateret information om funktionelle lidelser. Patienter som henvises til afdelingen får personligrådgivning og information.Med venlig hilsenForskningsklinikken for Funktionelle Lidelser