Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
ERU Alm.del Spørgsmål 435
Offentligt
1404958_0001.png
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervs- og vækstministeren
3. oktober 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 435
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 26. september 2014 fra Jyske
Bank vedrørende afskaffelse af autorisation for translatører og tolke, jf. ERU
alm. del - bilag 367.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kim Andersen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kim.Andersen@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karin Gaardsted
formand
1/1