Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
ERU Alm.del Spørgsmål 433
Offentligt
1404633_0001.png
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervs- og vækstministeren
2. oktober 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 433
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19/9-14 fra Translatørforenin-
gen vedrørende afskaffelse af autorisationen for translatører og tolke, jf. ERU
alm. del - bilag 356.
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karin Gaardsted
formand
1/1