Skatteudvalget 2012-13
S 935
Offentligt
1206730_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 935
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Skatteministeren
21. januar 2013
Eva Kjer Hansen (V)
Vil ministeren redegøre for, hvilken del af hans korrespondance med Europa-
Kommissionen, der har fået ministeren til at tro, at også fyringsbrænde skulle
omfattes af forsyningssikkerhedsafgiften?
(Spm. nr.S 935).
Den 21. januar 2013
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på
Eva.Kjer.Hansen@ft.dk,
morten.flindt@ft.dk,
marie.andersen@ft.dk og til
Lovsekretariatet på lov@ft.dk.