Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).
Af Claus Hjort Frederiksen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF).
(Anmeldelse 16.05.2013).
Forespørgsel til handels- og investeringsministeren om en forstærket dansk indsats på det internationale handelspolitiske område.
Af Steen Gade (SF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Jens Joel (S), Lone Loklindt (RV) og Lene Espersen (KF).
(Anmeldelse 16.05.2013).
Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 25.04.2013. Fremme 30.04.2013. Forhandling 16.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 73 af Villum Christensen (LA)).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Ændring af Havarikommissionens opgaver).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(2. behandling 14.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. (Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(2. behandling 14.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 27.02.2013. (Omtrykt). 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 14.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om elektrificering af jernbanen.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 14.05.2013).
Forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. (Revisorers uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 16.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 16.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 17.04.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af miljømålsloven. (Forenkling af planprocessen for Natura 2000-planer og styrkelse af interessentinddragelse m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 11.04.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. behandling 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Ændrede must carry-regler, DR's adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen, genindførelse af forbud mod produktplacering og ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. behandling 16.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med 1 medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse).
Af udenrigsministeren (Villy Søvndal).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven. (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 14.05.2013).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.)
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.04.2013. 1. behandling 11.04.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at tage artikel 10 i EU-forordning 1072/2009 om cabotagekørsel i brug, således at der træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for de i Danmark berørte transportvirksomheder.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af rockerloven.
Af Peter Skaarup (DF) og Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 12.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri bankkonto til alle.
Af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL).
(Fremsættelse 12.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat.
Af Christian Juhl (EL) og Sara Olsvig (IA) m.fl.
(Fremsættelse 18.01.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks stemmeafgivelser ved valg til FN-organer med menneskerettighedsfunktioner.
Af Mette Bock (LA) m.fl.
(Fremsættelse 23.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne frihed til at bruge overskud fra parkeringsafgifter til at gøre den kollektive transport billigere.
Af Finn Sørensen (EL) og Lars Dohn (EL).
(Fremsættelse 17.04.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om skat på finansielle transaktioner.
Af Frank Aaen (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 02.04.2013. Fremme 04.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0