Forespørgsel til social- og integrationsministeren om retssikkerhed ved sager om socialt bedrageri.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013. Fremme 07.02.2013. Forhandling 14.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 70 af Finn Sørensen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Hans Andersen (V), Maja Panduro (S), Karin Nødgaard (DF), Liv Holm Andersen (RV), Anne Baastrup (SF), Thyra Frank (LA) og Benedikte Kiær (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013. Tillægsbetænkning 14.05.2013).
Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 25.04.2013. Tillægsbetænkning 30.04.2013).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 25.04.2013).
Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013. (Omtrykt). 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 13.05.2013 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 01.03.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. (Revisorers uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet og præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 17.04.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Ændrede must carry-regler, DR's adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen, genindførelse af forbud mod produktplacering og ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 08.05.2013).
Forslag til lov om ændring af miljømålsloven. (Forenkling af planprocessen for Natura 2000-planer og styrkelse af interessentinddragelse m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 11.04.2013. Betænkning 08.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af stillerlister i forbindelse med kommunale og regionale valg.
Af Morten Marinus (DF) m.fl.
(Fremsættelse 12.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om SU for studerende med handicap og kroniske sygdomme.
Af Stine Brix (EL) m. fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Energipolitisk redegørelse 2013.
(Anmeldelse 24.04.2013. Meddelelse om forhandling 24.04.2013. Redegørelse givet 24.04.2013).
Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 25.04.2013. Fremme 30.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0