Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Af Ellen Trane Nørby (V), Magnus Heunicke (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jonas Dahl (SF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Lars Barfoed (KF), Sara Olsvig (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF).
(Anmeldelse 08.05.2013).
Forespørgsel til justitsministeren om den eskalerende bandekonflikt.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013. Forhandling 07.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Peter Skaarup (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Mette Boye (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forespørgsel til justitsministeren og social- og integrationsministeren om religionsfriheden i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 21.02.2013. Fremme 26.02.2013. Forhandling 07.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 66 af Martin Henriksen (DF), Inger Støjberg (V), Thyra Frank (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Jacob Bjerregaard (S), Liv Holm Andersen (RV), Mette Boye (SF) og Christian Juhl (EL)).
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om 4-årsfristen i den lægelige videreuddannelse.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013. Forhandling 08.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Liselott Blixt (DF), Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Sophie Løhde (V), Flemming Møller Mortensen (S), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF) og Stine Brix (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og forskellige andre love. (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013. Ændringsforslag nr. 13 af 06.05.2013 uden for betænkningen af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 15.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 07.05.2013 til 3. behandling af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup). (Omtrykt)).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 20.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord. (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 25.04.2013. 2. behandling 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive en pant- og returordning, og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 12.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. (Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 02.05.2013. 2. behandling 07.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. (Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændring af Havarikommissionens opgaver, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 27.02.2013. (Omtrykt). 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om elektrificering af jernbanen.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 02.05.2013).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 24.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om klare regler for definition af enlige forsørgere og enlige pensionister.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).
Forespørgsel til social- og integrationsministeren om retssikkerhed ved sager om socialt bedrageri.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013. Fremme 07.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0