Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til finansministeren om satspuljens fremtidige finansiering.
Af Karin Nødgaard (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.04.2013. Fremme 04.04.2013. Forhandling 30.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 60 af Karin Nødgaard (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Finn Sørensen (EL)).
Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien.
Af europaministeren (Nicolai Wammen).
(Fremsættelse 05.02.2013. 1. behandling 21.02.2013. Betænkning 19.04.2013. 2. behandling 30.04.2013).
Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 17.04.2013. (Omtrykt). 2. behandling 25.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 17.04.2013. 2. behandling 25.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen. (Etablering af en europaskole).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 30.01.2013. (Omtrykt). 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 18.04.2013. 1. del af 2. behandling 23.04.2013. Tilføjelse til betænkning 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. (Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 24.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 17.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 14.12.2012. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 25.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af strafferabatter.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Fremsættelse 03.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om harmonisering af aldersgrænser.
Af Simon Emil Ammitzbøll (LA) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 03.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Muligheder for at afbryde uddannelsen, optag af elever, ændret visitation, afklaringsforløb, praktik m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 25.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver. (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder til varige m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 25.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0