Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Mulighed for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til at bygningsarbejder kan ske efter skriftlig underretning m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk).
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Udvikling af museumsområdet m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk).
(Fremsættelse 10.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 04.10.2012).
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 10.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden. (VækstFondens bestyrelsessammensætning og kapitalforvalterrolle m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 10.10.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 10.10.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0