Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 23.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013. 2. behandling 23.04.2013).
Forslag til lov om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører.
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 09.04.2013. 2. behandling 16.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om højere straffe for handel med dopingmidler.
Af Brian Mikkelsen (KF) og Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.11.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 17.04.2013. (Omtrykt)).
Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 17.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 17.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af muligheden for oprettelse af et partnerselskab mellem Danmark og Grønland om udvikling af den grønlandske undergrund.
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lars Barfoed (KF) m.fl.
(Fremsættelse 05.02.2013).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 19.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forskelsbehandlingsloven.
Af Mai Henriksen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 22.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om, at beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen nedsættes til 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet og 120 timers beskæftigelse.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om 4-årsfristen i den lægelige videreuddannelse.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 21.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0