1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvorfor glæder ministeren sig ikke over lavere selskabsskat som en del af regeringens vækstplan, jf. beretning fra SF's landsledelse?
(Spm. nr. S 1623).
2) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilke dele i regeringens vækstudspil mener ministeren er »slet ikke gode elementer«, jf. leder i SF's medlemsblad?
(Spm. nr. S 1624).
3) Til finansministeren af:
Per Clausen (EL):
Mener ministeren, at det var en sandfærdig, korrekt og fyldestgørende forklaring på samrådet den 3. november 2012, da han sagde, at der var sket en helt almindelig – i lighed med tidligere overenskomstforhandlinger – forberedelse og koordinering af de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013, set i lyset af artiklerne om dette i Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken den 7. april 2013?
(Spm. nr. S 1610).
4) Til finansministeren af:
Per Clausen (EL):
Mener ministeren, at der kan findes 7 mia. kr. i såkaldte effektiviseringer i den offentlige sektor ved at forringe f.eks. arbejdstidsregler for offentligt ansatte?
(Spm. nr. S 1628).
5) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvis ministeren i dag havde flertal for at gennemføre »Fair Løsning«, ville ministeren så gøre det?
(Spm. nr. S 1641).
6) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvis regeringen havde gennemført »Fair Løsning«, da regeringen trådte til, mener ministeren så, at dansk økonomi i dag ville være bedre eller dårligere stillet end ellers?
(Spm. nr. S 1643).
7) Til skatteministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Er det efter ministerens opfattelse tilfredsstillende, at en borger, der skal have nedvejet en bil øst for Storebælt, ikke kan få tilsendt et indbetalingskort på beløbet, men i stedet er henvist til at køre helt til Skattecenter Høje-Taastrup fra store dele af Sjælland for dér at stå i lange køer for kontakt og dankortbetaling?
(Spm. nr. S 1632).
8) Til transportministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Er det efter ministerens holdning tilfredsstillende, at 40 pct. af taxichaufførerne har følt sig truet inden for det seneste år, og at 31 pct. af taxichaufførerne har været udsat for vold eller overfald inden for det seneste år, og hvilke initiativer vil ministeren tage for at nedbringe det antal?
(Spm. nr. S 1629).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Bakker ministeren op om Arbejdstilsynets beslutning om at politianmelde Herning Kommune i sagen om Snejberg Skole, hvor kommunen forgæves har forsøgt at overbevise Arbejdstilsynet om den manglende logik i at igangsætte massive investeringer i en skole, der står foran nedrivning, og hvor en ny skole er ved at blive bygget?
(Spm. nr. S 1634).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Mener ministeren, at det er udtryk for sund fornuft, når Arbejdstilsynet vil tvinge Herning Kommune til at foretage massive investeringer i en skole, der står foran nedrivning, og er det en praksis, ministeren ønsker, at Arbejdstilsynet viderefører i lignende sager?
(Spm. nr. S 1635).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at regeringen har levet op til Socialdemokraternes løfte under valgkampen om at rulle forkortelsen af dagpengeperioden tilbage og statsministerens løfte om 12.500 akutjob til de dagpengemodtagere, der stod til at falde ud af dagpengesystemet?
(Spm. nr. S 1636).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Mener ministeren, at det er troværdigt, at politiske partier lover noget på dagpengeområdet før et valg, men gør noget andet, når partierne kommer i regering?
(Spm. nr. S 1638).
13) Til fødevareministeren af:
Anni Matthiesen (V):
Forventer ministeren nu, at alle fejl er fjernet fra randzonekortene, efter at NaturErhvervstyrelsen nu har valgt at sløjfe mere end 15.000 randzoner fra kortene?
(Spm. nr. S 1639).
14) Til social- og integrationsministeren af:
Mette Hjermind Dencker (DF):
Er ministeren bekendt med de misforhold, der har præget familieplejen i Hjørring Kommune i forbindelse med kritik af døgncenteret Motellet og det private dagtilbud Drejepunktet, og som har fået massiv omtale i Nordjyske Stiftstidende, og hvilke tanker gør ministeren sig i den anledning?
(Spm. nr. S 1545 (omtrykt)).
15) Til social- og integrationsministeren af:
Mette Hjermind Dencker (DF):
Er ministeren indstillet på at ændre rammerne for kommunernes familiepleje, således at det ved hjælp af løbende og hyppige evalueringer udarbejdet i samarbejde med folkeskolerne sikres, at anbragte børn passer deres skolegang?
(Spm. nr. S 1549 (omtrykt)).
16) Til social- og integrationsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når det angiveligt er det iranske præstestyre, som finansierer moskébyggeriet på Vibevej, og man kan frygte, at det iranske præstestyre også kommer til at kontrollere den religiøse propaganda, der vil udgå fra moskeen, vil ministeren så tage initiativ til, at alle trossamfunds regnskaber gøres offentligt tilgængelige, så det fremgår, hvor pengene eventuelt til et moskébyggeri kommer fra?
(Spm. nr. S 1642).
17) Til social- og integrationsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at kommuner lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om at fastsætte tidsfrister på hvert enkelt sagsområde i forhold til, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet?
(Spm. nr. S 1645).
18) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Fatma Øktem (V):
Hvad er ministerens holdningen til de ti anbefalinger i rapporten »Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme« finansieret af Nordisk Ministerråd, og agter ministeren at arbejde for at implementere rapportens anbefalinger i Danmark?
(Spm. nr. S 1637).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0