Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug af droner.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 30.01.2013. Fremme 05.02.2013. Forhandling 11.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Marie Krarup (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 52 af Troels Lund Poulsen (V), Ole Hækkerup (S), Zenia Stampe (RV), Jonas Dahl (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Lene Espersen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Nikolaj Villumsen (EL)).
Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske samfund.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013. Fremme 07.02.2013. Forhandling 12.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Martin Henriksen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Inger Støjberg (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Trine Bramsen (S), Liv Holm Andersen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om, at efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag udbetalt på gunstige vilkår i perioden fra den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 ikke må have indflydelse på beregning af kontanthjælp.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 29.01.2013. 1. behandling 28.02.2013. Betænkning 03.04.2013).
Forslag til lov om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører.
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 09.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 20.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 02.04.2013).
Forslag til lov om socialtilsyn.
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder. (Konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013).
Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. (Medmoderskab m.v.)
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 10.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren om danske hjemvendte soldater og PTSD.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 07.02.2013. Fremme 19.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer om forsvarets uddannelser og om organiseringen af ledelsen af forsvaret)
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 20.03.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0